Postup při vývoji nového webu

Pokud víte, že potřebujete webové stránky, ale současně nemáte představu, co všechno jejich vývoj obnáší, máme zde pro Vás připravený ukázkový harmonogram.

Řekněme, že klient potřebuje vytvořit prezentaci své firmy. V takovém případě bude postup následovný:
(všechny body, do kterých musí bezprostředně zasahovat klient, jsou označeny "K")

 1. Kontaktování našeho studia - K: Dojde k určení termínu a místa osobní schůzky.
 2. Osobní schůzka - K: Na této schůzce jsou klientem určeny požadavky na prezentaci, zvláště pak:
  • obsahový rozsah prezentace
  • zvláštní funkce a grafický design
  • určení rozpočtu
  • maximální termín realizace
 3. Zpracování požadavků do projektové dokumentace a smlouvy.
 4. Odsouhlasení projektu a smlouvy. Uhrazení zálohy a předání případných materiálů. - K
 5. Zpracování celkem 3 verzí designu, z nichž vybereme 2 nejlepší, ze kterých si klient vybere jednu, na které budeme dále pracovat nebo popřípadě vyrobíme další zcela novou.
 6. Registrace domény (internetové adresy) a aktivace webového prostoru (místa, kde budou stránky na internetu uloženy).
 7. Zpracování vítězného designu do podoby internetové stránky a spuštění testovací verze.
 8. Konzultace testovací verze s klientem, její předvedení a případné opravy. - K
 9. Naplnění obsahu: Textový a obrazový obsah můžeme doplnit my (dodaný), anebo v případě prezentace s redakčním systémem sám klient.
 10. Zpracování a podpis předávacího protokolu - K: V předávacím protokolu jsou přesně vymezeny funkce původního projektu, rozsah pozdějších možností změn či oprav a pokud byl sjednán i Komplexní servis, tak jeho definice.
 11. Spuštění prezentace: Nový web je hotový a je přesunut z testovací verze na takzvanou verzi ostrou.
   

Podobný postup vývoje platí i pro další typy internetových prezentací.